Deniz Yapılarının Onarım ve Korumaları

Zuetina Marine Terminal Korozyon İncelemesi, Libya
Zuetina Marine Terminal Korozyon İncelemesi, Libya
İskele Korozyon Onarımları, Qatar
İskele Korozyon Onarımları, Qatar
Rıhtım Hasar Onarımları, Qatar
Rıhtım Hasar Onarımları, Qatar
İskele Hasar Analizleri, Türkiye
İskele Hasar Analizleri, Türkiye
Dolfen Korozyon Onarımları, Qatar
Dolfen Korozyon Onarımları, Qatar
Basınçlı Su ile Yüzey Hazırlığı, Pakistan
Basınçlı Su ile Yüzey Hazırlığı, Pakistan
İskele Bitmiş Onarımları, Pakistan
İskele Bitmiş Onarımları, Pakistan
Port Qasim İskele Onarımları, Pakistan
Port Qasim İskele Onarımları, Pakistan

Deniz yapılarının özellikle, başlık, başlık kirişi, kiriş gibi betonarme elemanların hizmet ömürlerinin, tanımlanan proje değerlerinden çok daha kısa olmasının veya çok erken hasar oluşmasının en başta gelen nedeni donatı korozyonudur. Yaşanan deneyimler klor içeren tuzlu suya maruz deniz yapıları gibi yapılarda betonarme korozyonuna bağlı hasarların beklenilenden çok daha kısa sürede ortaya çıktığını göstermektedir. Zamanında ve etkin onarımların yapılmaması deniz yapılarının servis ömürlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

ONARKO; iskele, rıhtım, mendirek, platform, deniz altı boru hatları gibi kıyı ve kıyıdan uzak yapıların ekonomik ömürlerinin belirlenmesi ve uzatılması, özellikle korozyondan hasar gören deniz yapılarının onarım ve korunması alanında derin bir deneyime sahiptir.

ONARKO; çağdaş teknikler ile doğru incelemeler yaparak hasar analizleri gerçekleştirmekte, EN 1504 gibi uluslararası kod ve standartlara uygun, durabilite odaklı onarım-iyileştirme ve koruma hizmetlerini sunmaktadır.